Praktisk informasjon til de som har hatt dr. Grytten som lege.

Dr. Grytten har gått av med pensjon 01.05.22.

Praktisk informasjon til de som har dr. Hay Delgado

Dr. Hay Delgado er ute i permisjon. Dr. Amiri er for tiden vikar.

Dr. Hay Delgado vil være tilbake fra desember 2022.

PRAKTISK INFORMASJON TIL DE SOM HAR DR. KIRVELAITIS

Dr. Kirvelaitis vil fortsette i sin stilling ved Halse legesenter ut desember 2022

(01.12.2021)